زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

چکیده کارگاه


چالش‌ها، رهیافت‌ها و روندهای امن‌سازی و ارزیابی امنیتی سامانه‌های سایبری-فیزیکی و کنترل صنعتی

سامانه‌های کنترل صنعتی در روند توسعه خود در سالیان اخیر، در حال همگرایی با سامانه‌های فناوری اطلاعات سازمان‌های صنایع و حتی با یک جهش فناورانه و مبتنی بر اینترنت اشیا و سامانه‌های سایبری-فیزیکی، در آستانه هوشمندی کامل و اتصال به شبکه‌های جهانی هستند. این انقلاب جدید صنعتی، در کنار فرصت‌های شگرفی که در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ... پدید می‌آورد، تهدیدات جدی و پیچیده‌ای را متوجه صنایع و زیرساخت‌های حیاتی می‌کند که نمونه‌های متعددی از وقوع و آثار مخرب و گسترده آن‌ها، در سال‌های اخیر توسط نهادها و مؤسسات ذیربط گزارش شده است. این کارگاه، در ابتدا، ضمن بررسی چالش‌ها و ره‌یافت‌های امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی، به آخرین روندها و دستاوردها در این حوزه می‌پردازد. در ادامه، به فراخور مطالعات، طرح‌ها و برنامه‌های اجراشده و در دست اقدام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه، به موضوع ارزیابی امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی که از نیازهای جدی کشور و از چالش‌های مهم و مطرح در دنیا است، با تمرکز بیشتری پرداخته می‌شود. در پایان، دستاوردهای این پژوهشگاه در توسعه چارچوب، فرایندها، ساختار، ابزارها، دانش و مهارت لازم، در راستای برپاسازی آزمایشگاه مرجع خدمات ارزیابی امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی، ارائه خواهند شد.