زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

هزینه های ثبت نام

هزینه ثبت‌نام در کنفرانس و کارگاه ها مطابق با جدول زير محاسبه می‌شود. هزینه ثبت‌نام در کنفرانس شامل هزينه شرکت در نشست‌ها، مجموعه خلاصه مقالات، CD مقالات، نهار و پذيرايي در روزهاي کنفرانس بوده و هزينه ثبت‌نام در کارگاه‌ها فقط شامل هزينه شرکت در کارگاه و (نهار برای کارگاه های آموزشی یک روزه) است.

برای استفاده از تخفیفات بندهای 2، 3 و 4 هزینه های ثبت نام در کنفرانس و بندهای 2 و 3 هزینه های ثبت نام در کارگاه ، ارائه مدارک احراز شرایط ضروری است. اعضای انجمن ها (پیوسته، وابسته) و اعضای دانشجویی انجمن رمز ایران اگر در فرم مربوطه شماره یا کد عضویت خود را ذکر نمایند کافی است.

هزینه ثبت‌نام در کنفرانس
ردیف نوع ثبت‌نام ثبت‌نام قبل از 96/05/26 ثبت‌نام بعد از 96/05/26
هزینه (ریال)
1 نویسندگان مقالات * T 4.000.000 4.600.000
شرکت کنندگان عادی
2 اعضای پیوسته و وابسته انجمن رمز ایران و انجمن های کامپیوتر، ریاضی و شبکه های هوشمند انرژی، آمار، فرماندهی و کنترل و اعضای TT IEEE 2.400.000 2.800.000
3 دانشجویان 2.000.000 2.300.000
4 اعضای دانشجویی انجمن رمز ایران 1.700.000 2.000.000

* با پرداخت هزینه کامل ثبت‌نام برای اولین مقاله پذیرفته شده، چنانچه نویسنده مقاله دارای دو مقاله باشد، ثبت‌نام مقاله دوم رایگان است.

T هزینه ثبت‌نام برای نویسندگان خارجی، پانصد (500) یورو است.

TT هزینه ثبت‌نام برای نویسندگان خارجی عضو IEEE، چهارصد (400) یورو است.

هزینه ثبت‌نام در کارگاه
ردیف نوع ثبت‌نام هزینه ثبت‌نام (ریال)
هر کارگاه آموزشی (نیم روزه)
1 شرکت کنندگان عادی 1.000.000
2 اعضای پیوسته و وابسته انجمن رمز ایران و انجمن های کامپیوتر، ریاضی و شبکه های هوشمند انرژی، آمار، فرماندهی و کنترل و اعضای IEEE 800.000
3 دانشجویان 600.000

اعتبار حمایتی: کنفرانس اعتبار محدودی به کمک هزینه ثبت‌نام برای مقالات پذیرفته شده در صورت درخواست نویسنده/ نویسندگان مقاله تخصیص می دهد.

به منظور ترویج محورهای کنفرانس به چند نفر از ارائه‌دهندگان مقالات که از شهرهای کوچک هستند، هزینه های ثبت‌نام، رفت و آمد زمینی و اسکان از طرف کنفرانس ارائه می شود.

هزینه داوری مقالات و هزینه ثبت نام نویسنده مقاله یا پوستر پذیرفته شده به حساب شماره 228116610 بانک تجارت به نام انجمن رمز ايران از طریق الکترونیکی یا بانکی واریز شود. شماره شبا 24 رقمی این حساب عبارت است از:

IR34 0180 0000 0000 0228 1166 10