زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

دانشگاه شیراز

پس از برگزاری موفقیت آمیز سیزده دوره از کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران طی 16 سال گذشته، چهاردهمین دوره این کنفرانس در 15 تا 16 شهریور ماه 1396 توسط گروه های مهندسی برق و کامپیوتر در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران با هدف هم‌افزایی دانش پژوهشگران و صنعتگران حوزه امنیت اطلاعات و رمز شناسی و نیز انتشار یافته‌های نو و بدیع در این زمینه، برگزار می گردد. آشنایی و ارتباط استادان، پژوهشگران، صنعتگران، مدیران و کلیه علاقه‌مندان این حوزه، بررسی چالش‌های علمی و اجرایی در فرآیند کاربری این فن در فضای مجازی و تاکید بر امن‌سازی فضای تبادل اطلاعات در کشور از دیگر اهداف برگزارکنندگان می‌باشد. کمیته علمی این کنفرانس از تمامی استادان، دانشجویان و صنعتگران دعوت می‌نماید با ارسال مقالات و حضور خود در این رویداد علمی شرکت نمایند. در ضمن از کلیه پژوهشگران دعوت می شود مقالات خود را كه حاوی آخرین نتایج تحقیقات علمی در یکی از محورهای کنفرانس و یا سایر زمینه‌های مرتبط است، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

با توجه به افزایش شدید تهدیدات و مخاطرات سایبری برای واحدهای صنعتی در سالهای اخیر، در این کنفرانس، محور علمی - ترویجی امنیت سامانه های کنترل صنعتی به محورهای کنفرانس افزوده شده است. تا فضای تعامل بیشتری برای ارتباط محققین و صنعتگران کشور در این حوزه ایجاد شود. برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی های تخصصی در زمینه امنیت سامانه های کنترل صنعتی از دیگر برنامه های جدید این کنفرانس می‌باشد.