زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

فراخوان ارائه کارگاه آموزشی

از جمله اهداف اصلی چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ايران آشنايی و ارتباط ميان اساتيد، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سياست گذاران و علاقه مندان حوزه امنيت فضاي تبادل اطلاعات، بررسی چالش هاي علمی و اجرايی در فرآيند کاربري آن در فضاي مجازي و تأکيد بر امن سازي فضاي تبادل اطلاعات در کشور است. کارگاه هاي اين کنفرانس بين المللی فرصتی مناسب براي گردآوري و هم افزایی علاقه مندان و دانش پژوهان اين عرصه به منظور تبادل ايده ها و انتشار دانش و فنون در زمينه امنيت اطلاعات و رمزشناسی، برنامه ریزی و اجرا می باشد. کلیه کارگاه هاي کنفرانس رمز در تاریخ 14 شهریور ماه 1396 و قبل از کنفرانس اصلی برگزار می‌ شوند. کارگاه هاي با کيفيت يکی از اهداف محوري برنامه کنفرانس بوده و مفتخر هستيم که می ‌توانیم ميزبان کارگاه شما در کنفرانس رمز امسال باشيم. متقاضيان محترم توجه داشته باشند که مهلت ارسال پيشنهادات براي کارگاه‌هاي آموزشي، اول مرداد ماه 1396 مي‌باشد. مي بايست فرم مربوطه را دانلود و پس از تکميل آن با عنوان «پيشنهاد کارگاه آموزشي» به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند.

ارسال پیشنهاد کارگاه:

  • کليه پيشنهادهاي کارگاه بايد قبل از آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه دريافت شده باشند و از 4 صفحه بيشتر نباشند. (تعداد صفحات رزومه شامل اين چهار صفحه نمی شود.)
  • درخواست هاي کارگاه بايد قبل از آخرين مهلت به صورت الکترونيکی (توسط ايميل) به آدرس x2017@isc.org.ir ارسال شود.

بررسی و ارزیابی کارگاه:

درخواست هاي کارگاه توسط کميته کارگاه کنفرانس و دبیرخانه دائمی کنفرانس طبق ضوابط زير بررسی می ‌شوند:

  • قابليت ارتقاي دانش در علوم امنيت اطلاعات و رمزنگاري در حوزه تحقيق و اجرا
  • تعهد برگزارکنندگان کارگاه به منظور تقويت هم انديشی و تبادل نظر در کارگاه
  • دانش و تجربه برگزارکنندگان و توانايی آنها در ارائه کارگاهی موفق طبق زمانبندی و مطالب مرتبط در کارگاه
  • تطابق و توازن کارگاه با برنامه ها و رويدادهاي کنفرانس رمز

تاریخ های مهم:

  • آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه : 96/05/01
  • زمان اعلام کارگاه پذیرفته شده : 96/05/15
  • مهلت ثبت نام کارگاه هاي پذيرفته شده: 96/06/10

نکات مهم:

  • کنفرانس تعهدي در پرداخت هزينه ثبت نام کنفرانس، مسافرت، اسکان و غیره براي برگزارکنندگان کارگاه و يا سخنرانان مدعو آنها ندارد و اصولاً این فعالیت در کنفرانس به شکل داوطلبانه صورت می گیرد.