زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران
دریف نام و نام خانوادگی دانشگاه/سازمان
1 آقای دکتر رضا ابراهیمی آتانی دانشگاه گیلان
2 آقای دکتر محمود احمدیان عطاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
3 آقای دکتر محمد علی اخایی دانشگاه تهران
4 خانم دکتر زیبا اسلامی دانشگاه شهید بهشتی
5 خانم دکتر ترانه اقلیدس دانشگاه صنعتی شریف
6 آقای دکتر مرتضی امینی دانشگاه صنعتی شریف
7 آقای دکتر مهدی برنجکوب دانشگاه صنعتی اصفهان
8 آقای دکتر سیاوش بیات سرمدی دانشگاه صنعتی شریف
9 آقای دکتر علی پاینده دانشگاه صنعتی مالک اشتر
10 آقای دکتر محمد حسام تدین مرکز تحقیقات مخابرات ایران
11 آقای دکتر بهروز ترک لادانی دانشگاه اصفهان
12 آقای دکتر رسول جلیلی دانشگاه صنعتی شریف
13 آقای دکتر علی جمشیدی دانشگاه شیراز
14 آقای دکتر علی جهانیان دانشگاه شهید بهشتی
15 آقای دکتر علی حمزه دانشگاه شیراز
16 آقای دکتر مهدی خرازی دانشگاه صنعتی شریف
17 آقای دکتر محمد دخیل علیان دانشگاه صنعتی اصفهان
18 آقای دکتر علی زیبایی نژاد دانشگاه شیراز
19 آقای دکتر محمود سلماسی زاده دانشگاه صنعتی شریف
20 آقای دکتر مهران سلیمان فلاح دانشگاه صنعتی امیرکبیر
21 آقای دکتر شهریار شاه حسینی دانشگاه علم و صنعت ایران
22 آقای دکتر حبیب شریف دانشگاه شیراز
23 آقای دکتر جواد شیخ زادگان پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
24 آقای دکتر محمدحسین شیخی دانشگاه شیراز
25 آقای دکتر محمدرضا عارف دانشگاه صنعتی شریف
26 آقای دکتر محمد عبدالهی ازگمی دانشگاه علم و صنعت ایران
27 آقای دکتر بیژن علیزاده دانشگاه تهران
28 آقای دکتر شاهرخ قائم مقامی دانشگاه صنعتی شریف
29 آقای دکتر عباس قائمی بافقی دانشگاه فردوسی مشهد
30 آقای دکتر علیرضا کشاورز حداد دانشگاه شیراز
31 آقای دکتر فرید محمد مالک قائینی دانشگاه یزد
32 آقای مهندس جواد مهاجری دانشگاه صنعتی شریف
33 آقای دکتر عبدالرسول میرقدری دانشگاه امام حسین (ع)
34 آقای دکتر ستار هاشمی دانشگاه شیراز
35 آقای دکتر محمودرضا هاشمی دانشگاه تهران
36 آقای دکتر محمدرضا هوشمند اصل دانشگاه یزد
37 Dr. Amir Moradi Ruhr-Universitaet Bochum
38 Prof. Keith Martin Royal Holloway, University of London, Uk
39 Prof. Josef Pieprzyk Mcquarie University, Australia
40 Prof. Joachim Posegga University of Passau, Germany
41 Prof. Vincent Rijmen KU Leuven, Belgium