زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

برنامه زمان بندی کارگاه‌ها

هر کارگاه در صورت رسيدن تعداد ثبت‌نام کنندگان به حد نصاب تشکيل خواهد شد و در صورت نرسيدن به حدنصاب (حداقل ۱۰ نفر) با نظر ثبت‌نام کننده، ايشان به کارگاه ديگر منتقل يا وجه ثبت نام دو هفته پس از اتمام کنفرانس مسترد خواهد شد.

کد کارگاه نام کارگاه ارائه دهنده اصلي تعداد ساعت برگزاري تاريخ برگزاري چکیده کارگاه
WS1 دستورالعمل‌هاي مرتبط با امنيت داده و ارتباطات صنعت برق براساس استانداردهاي IEC62351 مهندس مریم شبرو
مهندس مجتبی طباطباییان
مهندس سحر راکعی
پژوهشگاه نیرو
4 ساعت 96/6/14
8:30 تا 12:30
چکیده
WS2 امنیت اطلاعات در سامانه های کنترل صنعتی: چالشها و راهکارها مهندس هاشم حبیبی
صاافتا
4 ساعت 96/6/14
14 تا 18
چکیده
WS3 چالش‌ها، رهیافت‌ها و روندهای امن‌سازی و ارزیابی امنیتی سامانه‌های سایبری-فیزیکی و کنترل صنعتی مهندس احمدرضا غزنوی
مرکز تحقیقات مخابرات
4 ساعت 96/6/14
8:30 تا 12:30
چکیده
WS4 بررسی چالشهای موجود در تحلیل بدافزارهای صنعتی و معرفی ابزارهای مناسب جهت تحلیل رفتاری آنها دکتر علی حمزه
مرکز آپا دانشگاه شیراز
4 ساعت 96/6/14
14 تا 18
چکیده
WS5 امنیت در شبکه های مخابراتی موبایل احمدرضا خالقی
حسن مختاری
پژوهشکده پارسا شریف
3 ساعت 96/6/14
14 تا 17
چکیده

تذکر: با توجه به همپوشاني زماني برخي از کارگاه ها، لطفا در انتخاب کارگاه‌ها دقت فرماييد.