زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

شيوه نامه تهيه پوستر و ارائه

ضمن عرض تبريک به نويسندگان محترم مقالات پذيرفته شده در چهاردهمین کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران، لطفا موارد زير را در ارائه مقالات و پوسترها و تکميل فرآيند ارسال، مد نظر قرار دهيد:

1- ابتدا توجه داشته باشيد در صورتي که مقاله يا پوستر در کنفرانس ارائه نشود در مجموعه مقالات کنفرانس نمايه نخواهد شد. حتما يکي از نويسندگان مقالات مي بايست در کنفرانس ثبت نام نموده و به عنوان ارائه دهنده شرکت نمايد.

۲- هر مقاله شفاهي حداکثر ۱۵دقيقه زمان براي ارائه و ۵دقيقه وقت نيز براي پرسش و پاسخ دارد. فرمت فايل ارائه مقالات فارسي و انگليسي در جدول ذيل قرار داده شده است.

3- ارائه دهنده مقالات پوستر نيز بايد در تمام مدت جلسه ارائه پوستر براي پاسخگويي به سوالات در کنار پوستر خود حضور داشته باشند. لطفا پس از تهيه پوستر طبق فرمت هاي موجود در جدول زير، پرينت رنگي آن را در اندازه A1 تهيه کرده و 30دقيقه پيش از زمان تعين شده در محل ارائه پوسترها حضور داشته باشيد.

فرمت هاي تهيه پوستر و ارائه:

انگليسي Presentation Poster
فارسي ارائه شفاهي پوستر